Chúng tôi trú trọng vào 4 tài liệu giảng dậy dưới đây

1.Tư vấn, hướng dẫn triệt để về các kì thi cũng như việc chọn trường

2.Bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết khi đã thi đỗ đại học, cao đẳng

3.Phương pháp giảng dạy giúp các em đi từ “hiểu” đến “ứng dụng”

4.Cùng các em đạt được mục đích “Dùng tiếng Nhật để…”


Bảng thời gian

TIME Buổi sáng 9:00~12:30 Buổi chiều 13:15~16:45
Tiết 1 9:00~9:45 13:15~14:00
Tiết 2 9:55~10:40 14:10~14:55
Tiết3 10:50~11:35 15:05~15:50
Tiết4 11:45~12:30 16:00~16:45

 

Mục tiêu học tập của từng cấp độ


Có thể đọc ,viết thuần thục chữ mềm, chữ cứng , chữ hán

Chào hỏi, học những từ ngữ dùng cho cuộc sống hàng ngày

Lĩnh hội được cấu tạo cơ bản của ngữ pháp, đặt được những mẫu câu đơn giản một cách chính xác

Đọc hiểu được 1 đoạn văn được viết bằng những ngôn ngữ đơn giản

Ứng dụng những mẫu câu đã được học áp dụng vào cuộc sống hàng ngày

Gia tăng những việc có thể thực hiện được bằng tiếng Nhật, mang lại cảm giác đạt được những mục tiêu đã đặt ra.


Học kiến thức của trình độ N3

Tùy từng hoàn cảnh vận dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp, từ vựng để diễn đạt

Đọc hiểu 1 đoạn văn có độ dài nhất định được viết bằng ngôn từ trong văn viết , và những từ ngữ khó

Nghe , lĩnh hội được một đoạn hội thoại về một chủ đề nào đó


Học kiến thức của trình độ N2

Học những mẫu cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Diễn đạt suy nghĩ , cảm xúc của bản thân một cách tỉ mỉ chính xác

Song song đó sẽ học những quy tắc viết văn lập luận logic, rèn luyện khả năng viết đoạn văn về một chủ đề nào đó

Có khả năng áp dụng những kiến thức đã học để lĩnh hội được những kiến thức về văn hóa, xã hội, những tin tức mang thính thời sự sau đó đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề đó

Nâng cao khả năng hội thoại. Không dừng lại ở những chủ đề về cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ được rèn luyện để có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau


Học kiến thức của trình độ N1

Chú trọng nâng cao khả năng nghe hiểu , đọc hiểu , vốn từ vựng , khả năng diễn đạt để sử dụng phù hợp trong các hoàn cảnh khác nhau
Rèn luyện khả năg thu thập thông tin, tóm lược phân tích những điểm mấu chốt về nhưng vấn đề mang tính xã hội

Học viết báo cáo , luận văn, rèn luyện kĩ năng hùng biện trong các cuộc tiểu luận , thảo luận và những kĩ năng cần thiết để hướng tới mục tiêu học lên trường chuyên môn , đại học. Sử dụng tiếng Nhật với mọi đối tượng một cách linh hoạt, mềm dẻo

Ví dụ về thời gian học

Sơ cấp

  thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6
1 Chữ hán Từ vựng Chữ hán Từ vựng Chữ hán
2 Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp
3 Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp
4 Nghe hiểu Tiếng Nhật tổng hợp Hội thoại Tiếng Nhật tổng hợp Viết đoạn văn

 Sơ trung cấp

  thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6
1 Chữ hán Chữ hán Chữ hán Chữ hán Chữ hán
2 Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
Ôn thi EJU
Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
Ôn thi EJU
Tiếng Nhật tổng hợp
3 Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
日Ôn thi EJU
Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
Ôn thi EJU
Tiếng Nhật tổng hợp
4 Ngữ pháp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
Ôn thi EJU
Ngữ pháp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật
Ôn thi EJU
Ngữ pháp

Trung cấp

thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6
1 Chữ hán Chữ hán Chữ hán Chữ hán Chữ hán
2 Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật Tiếng Nhật tổng hợp Ôn thi EJU Tiếng Nhật tổng hợp
3 Tiếng Nhật tổng hợp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật Tiếng Nhật tổng hợp Ôn thi EJU Tiếng Nhật tổng hợp
4 Ngữ pháp Ôn kì thi năng lực tiếp nhật Ngữ pháp Ôn thi EJU Ngữ pháp

Thượng cấp

thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6
1 Chữ hán・Từ vựng Ngữ pháp Chữ hán・Từ vựng Ngữ pháp Chữ hán・Từ vựng
2 Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp
3 Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp Tiếng Nhật tổng hợp
4 Tiếng Nhật tổng hợp Nghe hiểu /Hội thoại Tiếng Nhật tổng hợp Nghe hiểu /Hội thoại Tiếng Nhật tổng hợp