Hình ảnh trường học

Tòa nhà

Trường học

Văn phòng

Thư viện

Thư viện

Phòng tự học

Phòng tự học

Lớp học

Lớp học

Lớp học

Lớp học

Lớp học

Góc hỗ trợ học lên đại học

Góc trao đổi

ký túc xá sinh viên

Có nhiều ký túc xá của trường do trường trực tiếp quản lý, và nó an toàn và bảo mật vì được quản lý bởi trường.
Đó là trong vòng 10-15 phút đi bộ từ ký túc xá đến trường hoặc 30 phút đi tàu.
Mỗi ký túc xá đều được trang bị đầy đủ, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn.


phòng đơn

phòng đôi

chậu rửa

bếp