Mục đích thành lập, Triết lý và Mục tiêu

Trường được thành lập mục đích, triết lý và mục tiêu như sau

Thành lập mục đích

Trường được thành lập với mục đích mở rộng cơ hội học tập trải nghiệm tại Nhật của những bạn muốn học tiếng nhật hoặc những bạn có hứng thú với đất nước Nhật. Từng bước giúp bạn trưởng thành , trở thành người có ích cho xã hộivới nguồn kiến thức và tất cả kinh nghiệm đã trải qua tại Nhật Bản.

Triết lý và Mục tiêu

Tại ngôi trường này , trong bất kỳ hoàn cảnh cảnh nào chúng tôi luôn đặt tương lai của học sinh của học sinh trên tất cả để hoạt động. Không chỉ riêng là một môi trường đào tạo tiếng Nhật mà hướng tới là một môi trường giáo dục trí tuệ , giáo dưỡng nhân cách của một thế hệ tương lai. Đó là mục tiêu , lý tưởng làm việc của chúng tôi.