Lời chào của hiệu trưởng

 Để đáp ứng nhiều mục đích, ước mơ tại Tokyo Asahi Academy chúng tôi đáp ứng cho các bạn một môi trường học tập hoàn hảo. Chúng tôi luôn lỗ lực và cống hiến hết mình ,cùng với đó luôn theo kịp những xu hướng thay đổi mới của thời đạo để giáo dục các bạn không chỉ về tri thức mà còn định hướng cho các bạn về nghề nghiệp của mình phù hợp với tương lai. Cùng với xu hướng thay đổi phát triển của toàn cầu sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo ra những những nguồn nhân lực năng động, trí thức.
Toàn bộ giáo viên và nhân viên trong trường luôn không ngừng nghiên cứu, tích luỹ trau dồi thêm kiến thức để hỗ trợ các bạn học sinh một cách toàn diện nhất. Chúng tối luôn cố gắng để phù hợp với nhiều nền văn hoá , hướng tới mục tiêu sau khi tốt nghiệp các bạn hướng vào tương lai là một người quốc tế tri thức.

Takanashi Keiko