Khen thưởng chuyên cần

Candidate Du học sinh dài hạn
Du học sinh dài hạn thời gian ba tháng
không về muộn không về sớm
Tỷ lệ chuyên cần 100%
trong ngày
giải thưởng 4 lần
giải thưởng Phiếu quà tặng 2000 yên

Khen thưởng xuất sắc trong kỳ thi JLPT

Candidate Du học sinh dài hạn
condition Tất cả các cấp độ của kỳ thi.
Chỉ có một kỳ thi cho mỗi cấp độ
times/year 2 lần
giải thưởng Phiếu quà tặng 2000 yên

khen thưởng xuất sắc kỳ thi EJU

Candidate Du học sinh dài hạn
condition Đạt điểm số: 300 điểm
times/year 2 lần
giải thưởng Phiếu quà tặng 2000 yên

Cơ quan hành chính độc lập Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản Học bổng

Candidate sinh viên dài hạn
condition Tỷ lệ chuyên cần hàng năm hơn 90 phần trăm người thành đạt (giới thiệu trường học)
times/year 1 lần
giải thưởng 30.000 yên/tháng  trong 6 hoặc 12 tháng