“Chúc mừng năm mới” tới toàn thể sinh viên Việt Nam.